De grond wordt in de winter geploegd.

Alles zaaien met de hand?

Hiernaast kunt u lezen over het zaaien van 'de kers'; Oost-Indische Kers, specifiek voor de kop van Goeree . We volgen de grondbewerking die vooraf gaat aan het zaaien. De zaaitechniek van het bloemenzaad, en welke gereedschappen er al generaties lang worden gebruikt.
Er is weinig veranderd, de voorvaderen van de huidige boeren deden het toendertijd nét zo.

Hiernaast kunt u het hele proces stap voor stap volgen.