Alles schoffelen met de hand...

Waarom is de zaadteelt van Goeree niet gemechaniseerd?
Het antwoord is simpel: het bloemenzaad moet
'schoon' zijn, dwz: er mag geen ander zaad tussen
zitten. Dus moeten alle plantjes die de kop opduiken
tussen de Oost-Indische Kers snel weggehaald
worden. Dit kan het beste met de hand weg-
geschoffeld worden. Enorm arbeidsintensief.
Vandaar dat maar weinig dochters of zoons er
voor voelen om het bedrijf over te nemen van hun
ouders. Het gevolg is dus een groot gebrek aan
opvolgers en dus is het gevaar dat dit beroep
helaas weldra zal verdwijnen. Niet alleen de
opvolging is de veroorzaker van dit probleem; de
concurrentie met andere landen (China) is ook erg
groot.

Hiernaast kunt u het hele proces stap voor stap
volgen.

De eerste planten komen boven de grond. Dit is Oost-Indische Kers; een plaatselijk zeer bekende bloem.